Delivery 2 Planet

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con chó không gian này và tên lửa của nó phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao cho chúng. Vai trò của bạn là đặt thanh vào thời điểm bạn cho rằng tên lửa phải bắt đầu tạo đường cong cần thiết để đi đến hành tinh mà nó phải vươn tới. Và nếu trên đường đi, bạn có thể chụp các ngôi sao, tốt hơn nhiều.