Delicious Emily's Miracle of Life

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiếp tục cuộc phiêu lưu của Emily làm việc ở phía trước nhà hàng yêu quý của mình, luôn luôn xung quanh cùng một mục đích: để phục vụ tất cả khách hàng một cách nhanh chóng và trơn tru, có được lời khuyên tốt và đảm bảo rằng tất cả mọi người là hạnh phúc khi trở về nhà. Bằng cách này, nhà hàng sẽ nhận được nhiều ngôi sao để tán thành loại của họ.