Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nó phục vụ khách hàng Emily nhà hàng tốt đẹp trên sông. Nó phục vụ kem, xà lách chuẩn bị và thịt phong phú về các món nướng. Nhưng bạn sẽ sống một cuộc phiêu lưu vì một căn bệnh kỳ lạ của con gái Paige.