Delicious Emily's Hopes And Fears

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó phục vụ khách hàng Emily nhà hàng tốt đẹp trên sông. Nó phục vụ kem, xà lách chuẩn bị và thịt phong phú về các món nướng. Nhưng bạn sẽ sống một cuộc phiêu lưu vì một căn bệnh kỳ lạ của con gái Paige.