Delicious Emily New Beginning

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Emily đã mở cửa trở lại nhà hàng của mình nhưng lần này sẽ phục vụ cà phê, bánh rán, bánh mì kẹp thịt và nhiều hơn nữa trong khi chăm sóc em bé của bạn.