Defly.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này nhiệm vụ của bạn là chỉ cần che mặt đất hơn khi bạn có thể. Bạn thử nghiệm một máy bay trực thăng mà lá tạo điểm và đường mà cần phải đóng cho cờ như bạn với khu vực quy định màu của bạn. Nếu một máy bay trực thăng tiếp cận đối phương bạn với mục đích tương tự, bạn phải xé nó xuống.