Defend Home

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con đường về nhà đầy rẫy những nguy hiểm, những con bò, dơi và những sinh vật khác từ địa ngục đến nhà bạn. Đã đến lúc ngăn chặn chúng. Đặt binh lính của bạn trên đường đi, cố gắng đủ sức tham gia lực lượng để ngăn chặn mối đe dọa này đến mối đe dọa khác.