Death Car

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiếc xe tử vong, đó là chiếc xe bạn lái xe trong ca khúc không kiểm soát này đầy đủ của chiếc xe chỉ muốn giống như bạn, nạp turbo và sụp đổ của bạn vào nhau để làm cho chúng phát nổ và trở thành người sống sót duy nhất và do đó, người chiến thắng.