Deadwalk.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi nhiều người chơi thú vị này, bạn là một lính đánh thuê ở giữa ngày tận thế zombie. Chức năng của bạn là tồn tại và trên hết là tiêu diệt càng nhiều xác sống càng tốt. Khám phá sân khấu, xác định vị trí vũ khí, làm trống tạp chí và trở thành người chơi có nhiều thây ma bị tiêu diệt nhất.