Deadly Space Stories : A.I. Gone Bad

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ muốn tạo ra trí thông minh nhân tạo hoàn hảo, nhưng những gì nổi lên tồi tệ hơn nhiều. Một loạt các cyborg đã được tiết lộ chống lại con người và chiếm căn cứ không gian. Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt tất cả bằng cách sử dụng vũ khí mạnh mẽ của bạn trong tương lai và vô hiệu hóa máy tính trung tâm để chấm dứt mối đe dọa một lần và cho tất cả.