Dead Void

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã thức dậy ở một nơi bị bỏ rơi lạ, nơi tất cả mọi người đã trở thành zombie và muốn giết bạn. Tìm kiếm vũ khí và đạn dược để tồn tại và trốn thoát.