Dead Swarm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó dành rất nhiều sự sợ hãi trong một nhà máy bỏ hoang đầy đủ của zombies đã sẵn sàng để giết bạn. Cố gắng chạy trốn giết chết tất cả mọi người bạn gặp trên đường đi. webgl