Dead Space 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tàu con thoi đang bị xâm chiếm bởi những người ngoài hành tinh hung dữ mà bạn sẽ phải chiến đấu với vũ khí đặc biệt của mình. Họ đang đến trong vụ nổ mà bạn sẽ phải loại bỏ cho đến khi không còn kẻ xâm lược nào còn lại và bạn có thể chuyển sang giai đoạn mới. Về cơ bản nó là về chống lại.