Dead Roadkill Highway

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe một chiếc xe tăng tốc qua một thế giới bị chi phối bởi zombie. Họ sẽ tấn công bạn, và bạn phải bảo vệ chính mình khi chụp qua cửa sổ thu mua không bỏ lỡ. Một nhiệm vụ đòi hỏi khắt khe và nguy hiểm chỉ dũng cảm. Bạn có một trong số họ?. pacogames