Dead End

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dừng cuộc xâm lược đáng sợ của zombie và xác ướp hoạt động chức năng bảo vệ nơi sinh vật đến. Xiên cuối cùng sẽ làm công việc còn lại cho bạn.