Dead City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Walks các đường phố tối của thành phố chết và bắn tất cả các undead đói có nhiệm vụ duy nhất là nuốt ruột.