Dead Arena

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên một hành tinh xa xôi, chiến đấu trong đấu trường với các đấu sĩ không phát triển, nhưng với các sinh vật khổng lồ đáng sợ mà bạn phải chiến đấu. May mắn thay chiếm không chỉ với một lá chắn và thanh gươm cho nó, bạn cũng có ít súng lục xử lý, súng máy và súng khác.