DD Pattern

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở đầu màn hình, bạn sẽ thấy một hình. Ý tưởng là bạn tái tạo nó chính xác bằng cách di chuyển với sự khéo léo những điểm bạn có trong khung thấp hơn. Đôi khi một sự thay đổi nhỏ của vị trí ban đầu là đủ để đạt được nó. Nhưng hãy cẩn thận, một khi bạn đã đặt nắm đấm vào một nơi cụ thể, bạn sẽ không thể thay đổi nó.