Daytime Creatures

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đừng nghĩ rằng đó là ban ngày mặt trời bảo vệ bạn. Ngoài ra còn có những con quái vật đi ra vào buổi sáng, và đói như những người đi ra vào ban đêm. Vì vậy, chuẩn bị khẩu súng lục của bạn, khẩu phần đạn tốt để tránh chạy ra ngoài và kiên nhẫn chờ đợi cho những con quái vật đến và chiến đấu với họ.