Dart's Club

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra thiện xạ của bạn trong trò chơi ném phi tiêu thú vị này. Tính toán sức mạnh và hướng để phóng phi tiêu của bạn và cố gắng bắn trúng các mục tiêu ghi điểm cao nhất, bằng cách này bạn sẽ trở thành người ném bóng giỏi nhất trong thanh này và tất cả các thiết bị ngoại vi của nó.