Dark Times

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chúng là thời điểm đen tối trong đó nền văn minh đã bị xâm chiếm bởi quân đội của zombie và các sinh vật đột biến khác. Bạn là người lãnh đạo của một lệnh có nhiệm vụ là tiêu diệt tất cả những con quái vật có mùi này. Đi bộ trên đường phố của thành phố và bắn tất cả mọi thứ mà di chuyển ... trừ đi binh lính của bạn, tất nhiên.