Dark Stacker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chỉ đạo một cần cẩu phải tích lũy các khối lớn, theo chiều dọc. Bạn phải giải phóng chúng đúng lúc để một số được xếp chồng lên nhau trong sự hài hòa hoàn hảo. Nếu họ ngã, trò chơi kết thúc. Rằng mọi thứ diễn ra vào ban đêm và giữa các bóng đen làm cho nó trở nên thú vị hơn.