Daily Ally

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ally giúp cho đứa trẻ trong công việc hàng ngày của họ như nhặt phòng của bạn, chuẩn bị ba lô cho các trường học, mua sắm tại các siêu thị hoặc để nuôi em trai của ông John.