Cyber Worlds : Exodus of War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, hai tay súng chạm mặt nhau trong những tình huống ngông cuồng nhất bao gồm những nguy hiểm chết người của chính họ. Đó là về nhảy và bắn. Nhưng để có thể nhắm đúng mục tiêu, bạn phải tính đến quán tính của bước nhảy của chính mình. Và, trên hết, cố gắng không làm bạn gục ngã.