Cyber Tetroblocks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một bảng, trong đó bạn phải gửi các mảnh mà bạn nhận được, để bạn quản lý để điền vào các hàng, từ trên xuống dưới, cũng như từ một bên sang bên kia. Khi bạn tích lũy quá nhiều phần không phù hợp với người khác, trò chơi sẽ bị chấm dứt.