Cutjello

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cắt miếng trong đúng cách để có được tất cả các vàng bạn có thể. Bạn phải loại bỏ tất cả tiền xu với các động tác bạn có trên mỗi màn hình hoặc thua.