Cutie Shopping Spree

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Strawberry Shortcake "Strawberry Shortcake" ở Tây Ban Nha, đã tiết kiệm được tiền bạc và đã sẵn sàng để làm những gì anh thích, mua sắm. Quần áo, phụ kiện và vật nuôi. Bất cứ điều gì đi khi nói đến chi tiêu.