Cute Puzzle Witch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy vui vẻ loại bỏ các khối giống hệt nhau nhanh như bạn có thể cho đến khi bạn đạt đến cấp độ tiếp theo. Sử dụng các quả bom và vũ khí khác mà sẽ được để làm cho nó dễ dàng hơn.