Cute Monster Bond

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trên bảng này có rất nhiều quái vật biển mê hoặc. Nhưng chúng không đủ, chúng tôi muốn nhiều hơn nữa! Để đạt được chúng, bạn sẽ phải kết hợp chúng theo màu sắc. Chuỗi càng rộng, càng nhiều vụ nổ, số điểm và mưa kết quả của những quái vật mới hấp dẫn.