Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

một "đuôi cá" là gì?, như một cách để chải tóc của bạn công phu mà sẽ đưa vào sự xuất hiện của đuôi của một con cá. Trong trò chơi này bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm điều đó từng bước theo các hướng dẫn của ba biến thể càng tốt.