Cute Fishtail Braids

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

một "đuôi cá" là gì?, như một cách để chải tóc của bạn công phu mà sẽ đưa vào sự xuất hiện của đuôi của một con cá. Trong trò chơi này bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm điều đó từng bước theo các hướng dẫn của ba biến thể càng tốt.