Cut the Rope

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức trực tuyến từ một trong những trò chơi điện thoại di động tốt nhất của mọi thời đại. Thức ăn kẹo ngọt 'Om Nôm' cắt các dây theo đúng thứ tự, có được tất cả các ngôi sao bạn có thể để đạt được nhiều điểm hơn.