Cut the Rope Time Travel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia Om Nôm vào một cuộc phiêu lưu xuyên thời gian mà bạn phải có được như mọi khi ăn kẹo ông cắt dây thừng và kích hoạt các cơ chế khác nhau.