Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

sinh vật màu xanh lá cây này chết do ăn tất cả các bánh kẹo trên thế giới nhưng không thể truy cập chúng. Bạn nên chuyển chúng thông qua sự khéo léo và một số chất xám.