Curve Fever Pro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm một chiếc máy bay trong một vải đen khổng lồ mà nhiều người chơi khác cũng làm như vậy trong thời gian thực. Giống như họ, máy bay của bạn để lại một dấu vết của một màu sắc đặc trưng. Vai trò của bạn là để né tránh các tỉnh của người khác và tránh rơi. Cuối cùng bạn sẽ bắn những kẻ thù để mất sự cạnh tranh.