Curve Ball 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi pông có rất nhiều, nhưng không có cái nào như thế này. Mặc dù các quy tắc là những quy tắc thông thường, trả bóng và cố gắng ghi bàn ở phía đối diện, ở đây bạn tận hưởng toàn bộ trò chơi trong ba chiều và với một cảm giác sâu sắc đáng kể. Đối thủ không có nó ở bên cạnh màn hình. Nó ở dưới cùng. Nhưng điều đó không khiến bạn phải ghi bàn.