Cursed Treasure 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xâm chiếm tất cả các vương quốc đặt tháp quốc phòng tại các địa điểm chiến lược để ngăn chặn binh lính từ cõi kẻ thù.