cubis 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hòa tan số lượng khối do bạn chỉ định ở mỗi cấp, cho điều này, bạn phải cùng nhau ba hoặc nhiều hơn theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc. Tôi khuyên bạn nên nhìn vào các hướng dẫn để bạn biết các đặc điểm của các hình khối.