Cube The Runners

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn khối mà bạn thích nhất và con đường kích thích bạn nhất. Họ sẽ cùng nhau kết hợp một trò chơi đặc biệt và thú vị, trong đó khối nhỏ sẽ phải nhảy để tránh các vật thể hoặc đi từ trái sang phải khi con đường đưa bạn đi. Câu hỏi là không rơi vào chân không. Sử dụng kỹ năng của bạn và tích lũy màn hình.