Cube Shift

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phải hướng một đối tượng hình học dọc theo lối đi. Cứ vài cm bạn sẽ bắt gặp một khung hình. Vào thời điểm đó, bạn sẽ phải nhanh chóng nhào nặn vật thể hình học để nó phù hợp hoàn hảo trong lỗ và do đó có thể tiếp tục.