Cube City Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thành phố này đang có chiến tranh. Để chiến thắng, bạn sẽ phải chiến đấu chống lại đối thủ trực tiếp nhất của mình trong tùy chọn cho hai người chơi và với những kẻ ác còn lại sẽ đuổi theo bạn để kết liễu bạn. Đi bộ trên đường phố và thu thập tất cả các gói từ trên trời rơi xuống, vì làm như vậy có nghĩa là cải thiện vũ khí của bạn và làm cho bản thân mạnh mẽ hơn.