Cube Arena Zombie Warfare

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó đã bắt đầu cuộc chiến!. con người chống lại zombie. Tất cả đều có điểm chung là một cái đầu hình khối. Hơn nữa, tất cả những khác biệt chỉ được giải quyết trong cát với súng, máu và lửa. Tất cả điều này được tăng cường bởi các tùy chọn nhiều. pacogames