Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Crystal muốn Giáng sinh đậm salon này của bạn là tốt nhất trong quận. Và, kể từ khi chúng tôi cũng là trang phục của cô. Góp phần vào hạnh phúc của họ giúp đỡ trong việc lựa chọn nó. Từ cây trang trí Giáng sinh hoặc chải quần cùng, vì vậy để nói chuyện.