Crystal's Sweets Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Crystal đã mở một cửa hàng kẹo, nhưng có kệ trống. Bạn cần phải mua dâm, ngọt ngào và đầy màu sắc, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và do đó kiếm được nhiều tiền hơn để mua thêm goodies.