Crystal's Magical Pet Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Crystal có một cửa hàng thú cưng huyền diệu cho yêu tinh và yêu tinh. Trước tiên, bạn phải mua nguyên liệu của mỗi sinh vật. Làm cho hỗn hợp, bán nó, tạo ra lợi nhuận và với cùng một số tiền tạo ra động vật tuyệt vời hơn để tiếp tục thu hút khách hàng.