Crystal's Ice Cream Maker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pha lê thích kem rất nhiều đến nỗi cô đã quyết định mở cửa hàng của riêng mình và tình cờ phát minh ra một cỗ máy tạo ra chúng. Đơn giản chỉ cần kết hợp các hương vị mà bạn thích và, một khi được sản xuất, chọn một trang trí phù hợp để khách hàng không thể cưỡng lại.