Crystal Flu Doctor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với những nhiệt độ mùa đông khắc nghiệt, không có gì lạ khi Crystal bị bệnh cúm và cần được chăm sóc. Y tá tạm thời và khiến cho cô gái cảm thấy tốt hơn bằng cách cho các loại thuốc tương ứng, cố gắng không lạnh và không cảm thấy cô đơn. Nếu cô ấy bị bệnh, trừ khi cô ấy là một người bệnh hạnh phúc.