Crystal and Noelle Social Media Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Crystal và Noelle quyết định dành cả ngày trên bãi biển và chuyển đổi bộ đồ bơi tương ứng thành một cuộc thi hoàn toàn. Mỗi người trong số họ sẽ chọn một phong cách cụ thể và cố gắng để dính vào tối đa và với hương vị tốt nhất. Mạng xã hội sẽ là những mạng hoạt động như bồi thẩm đoàn trong trường hợp này.