Crystal and Ava's Camping Trip

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Crystal và Ava đã quyết định dành cắm trại cuối tuần trong bụi rậm. Để đạt được điều này phải mất nhiều hơn mong muốn và xịt muỗi. Họ cần các lều ngay, thực phẩm thích hợp trong một cái giỏ và, tất nhiên, những bộ quần áo và phụ kiện sáp nhập vào một máy bay thiêng liêng với môi trường.