Crunched Metal Drifting Wars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe ở tốc độ cao trong tìm kiếm của kẻ thù của bạn để bắn chúng hoặc đánh chúng và loại bỏ chúng từ các trò chơi. Tìm kiếm vũ khí và đạn dược mạnh như tên lửa hay bom mà sẽ giúp bạn sống sót trong cuộc chiến này.