Crossy Temple

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Là một Indiana Jones toàn bộ, bạn phải vượt qua đền thờ đẫm máu này chuyển động liên tục, tránh tất cả những cái bẫy, mà không dừng lại và tích lũy càng nhiều tiền càng tốt.