Crossy Bridge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này không phải là về việc kiểm soát chiếc xe đi qua một cây cầu dài, ngược lại, những gì bạn phải kiểm soát là cây cầu chính nó. Luôn luôn di chuyển liên tục, bạn phải dừng các phần bị trật khớp ngay khi xe sắp băng qua. Điều này sẽ ngăn anh ta rơi và trò chơi kết thúc quá sớm.